Program-Aided Language Models

PAL (Ohjelma-Avusteiset Kielimallit)

Gao ym., (2022) (opens in a new tab) esittelee menetelmän, joka käyttää LLM:ää luonnollisen kielen ongelmien lukemiseen ja hyödyntää ohjelmistoja välivaiheen päättelyn generointiin. Ratkaisua kutsututaan ohjelma-avusteiseksi kielimalliksi (Program-Aided Language Model, PAL), ja se eroaa ajatusketjukehotteesta siten, että sen sijaan että se käyttää vapaamuotoista tekstiä ratkaisun saamiseksi, se siirtävää ratkaisuvaiheen ohjelmalliselle suoritusympäristölle, kuten Python-tulkille.

PAL

Kuvan lähde: Gao ym., (2022) (opens in a new tab)

Katsotaan esimerkkiä käyttämällä LangChainia ja OpenAI GPT-3:a. Haluamme kehittää yksinkertaisen sovelluksen, joka pystyy tulkitsemaan kysymyksen ja antamaan vastauksen hyödyntämällä Python-tulkkia.

Erityisesti olemme kiinnostuneita luomaan toiminnallisuuden, joka mahdollistaa LLM:n käytön kysymyksiin, jotka edellyttävät päivämäärätiedon ymmärtämistä. Tarjoamme LLM:lle kehotteen, joka sisältää muutamia esimerkkejä, jotka on otettu täältä (opens in a new tab).

Tarvitsemme alla listatut työkalut:

import openai
from datetime import datetime
from dateutil.relativedelta import relativedelta
import os
from langchain.llms import OpenAI
from dotenv import load_dotenv

Määritellään ensin muutama asia:

load_dotenv()
 
# API configuration
openai.api_key = os.getenv("OPENAI_API_KEY")
 
# for LangChain
os.environ["OPENAI_API_KEY"] = os.getenv("OPENAI_API_KEY")

Mallin ympäristön asetukset:

llm = OpenAI(model_name='text-davinci-003', temperature=0)

Kehotteen + kysymyksen asetukset:

question = "Today is 27 February 2023. I was born exactly 25 years ago. What is the date I was born in MM/DD/YYYY?"
 
DATE_UNDERSTANDING_PROMPT = """
# Q: 2015 is coming in 36 hours. What is the date one week from today in MM/DD/YYYY?
# If 2015 is coming in 36 hours, then today is 36 hours before.
today = datetime(2015, 1, 1) - relativedelta(hours=36)
# One week from today,
one_week_from_today = today + relativedelta(weeks=1)
# The answer formatted with %m/%d/%Y is
one_week_from_today.strftime('%m/%d/%Y')
# Q: The first day of 2019 is a Tuesday, and today is the first Monday of 2019. What is the date today in MM/DD/YYYY?
# If the first day of 2019 is a Tuesday, and today is the first Monday of 2019, then today is 6 days later.
today = datetime(2019, 1, 1) + relativedelta(days=6)
# The answer formatted with %m/%d/%Y is
today.strftime('%m/%d/%Y')
# Q: The concert was scheduled to be on 06/01/1943, but was delayed by one day to today. What is the date 10 days ago in MM/DD/YYYY?
# If the concert was scheduled to be on 06/01/1943, but was delayed by one day to today, then today is one day later.
today = datetime(1943, 6, 1) + relativedelta(days=1)
# 10 days ago,
ten_days_ago = today - relativedelta(days=10)
# The answer formatted with %m/%d/%Y is
ten_days_ago.strftime('%m/%d/%Y')
# Q: It is 4/19/1969 today. What is the date 24 hours later in MM/DD/YYYY?
# It is 4/19/1969 today.
today = datetime(1969, 4, 19)
# 24 hours later,
later = today + relativedelta(hours=24)
# The answer formatted with %m/%d/%Y is
today.strftime('%m/%d/%Y')
# Q: Jane thought today is 3/11/2002, but today is in fact Mar 12, which is 1 day later. What is the date 24 hours later in MM/DD/YYYY?
# If Jane thought today is 3/11/2002, but today is in fact Mar 12, then today is 3/12/2002.
today = datetime(2002, 3, 12)
# 24 hours later,
later = today + relativedelta(hours=24)
# The answer formatted with %m/%d/%Y is
later.strftime('%m/%d/%Y')
# Q: Jane was born on the last day of Feburary in 2001. Today is her 16-year-old birthday. What is the date yesterday in MM/DD/YYYY?
# If Jane was born on the last day of Feburary in 2001 and today is her 16-year-old birthday, then today is 16 years later.
today = datetime(2001, 2, 28) + relativedelta(years=16)
# Yesterday,
yesterday = today - relativedelta(days=1)
# The answer formatted with %m/%d/%Y is
yesterday.strftime('%m/%d/%Y')
# Q: {question}
""".strip() + '\n'
llm_out = llm(DATE_UNDERSTANDING_PROMPT.format(question=question))
print(llm_out)
exec(llm_out)
print(born)

Lopputuloksena: 02/27/1998