Risks & Misuses

Riskit ja väärinkäytökset

Olemme nähneet kuinka tehokkaita hyvin muotoillut kehotteet voivat olla erilaisten tehtävien suorittamiseen tekniikoilla, kuten vähäisen ohjauksen kehottaminen ja ajatusketjuohjaus. Kun mietimme sovellusten rakentamista LLM:ien päälle, on tärkeää pohtia väärinkäytöksiä, riskejä ja turvallisuuskäytäntöjä, jotka liittyvät kielimalleihin.

Tämä osio keskittyy korostamaan joitakin LLM:ien riskien ja väärinkäytösten tekniikoita, kuten kehoteinjektiot. Osio tuo esiin myös haitalliset käyttäytymismallit ja sen, kuinka niitä voidaan mahdollisesti lieventää tehokkailla kehotesuunnittelutekniikoilla. Muita kiinnostavia aiheita ovat yleistettävyys, kalibrointi, vinoumat, sosiaaliset vinoumat ja faktuaalisuus, vain muutamia mainitakseni.