Prompt Engineering

Kehotesuunnitteluopas

Kehotesuunnittelu on suhteellisen uusi tieteenala, joka keskittyy kehotteiden kehittämiseen ja optimointiin, jotta kielimalleja (Language Model, LM) voidaan käyttää tehokkaasti monenlaisissa sovelluksissa ja tutkimusaiheissa. Kehotesuunnittelun kyvykkyydet auttavat ymmärtämään paremmin suurten kielimallien (Large Language Model, LLM) kykyjä ja rajoituksia.

Tutkijat hyödyntävät kehotesuunnittelua parantaakseen LLM:ien suorituskykyä monenlaisissa yleisissä ja monimutkaisissa tehtävissä, kuten kysymyksiin vastaamisessa ja aritmeettisessa päättelyssä. Kehittäjät käyttävät kehotesuunnittelua suunnitellakseen monipuolisia ja tehokkaita kehotteita, jotka toimivat yhdessä LLM:ien ja muiden työkalujen kanssa.

Kehotesuunnittelu ei ole pelkkää kehotteiden muotoilua ja luomista. Se kattaa laajan valikoiman taitoja ja tekniikoita, jotka ovat hyödyllisiä vuorovaikutuksessa ja kehityksessä LLM:ien kanssa. Se on tärkeä taito LLM:ien ominaisuuksien ja käyttökohteiden ymmärtämiseksi. Voit hyödyntää kehotesuunnittelua parantaaksesi LLM:ien turvallisuutta ja luomaan uusia ominaisuuksia, esimerkiksi laajentamalla LLM:ien osaamista erikoistiedolla ja ulkoisilla työkaluilla.

Suuren kiinnostuksen vuoksi LLM:ien kehittämiseen olemme luoneet tämän uuden kehotesuunnitteluoppaan, joka sisältää kaikki uusimmat tutkimukset, oppaat, mallit, luennot, referenssit, uudet LLM-ominaisuudet ja työkalut, jotka liittyvät kehotesuunnitteluun.