Notebooks

Notebookit Kehotesuunnitteluun

Sisältää notebook (ohjelmointiympäristö, jolla luodaan tekstiä, kuvia ja ohjelmointikieltä yhdistäviä muistioita) kokoelman, jotka olemme suunnitelleet auttamaan sinua aloittamaan kehotesuunnittelun käytön. Lisää tulossa pian!

DescriptionNotebook
Learn how to perform many different types of common tasks using the openai and LangChain libraryGetting Started with Prompt Engineering (opens in a new tab)
Learn how to use code as reasoning for solving common tasks using the Python interpreter in combination with the language model.Program-Aided Language Model (opens in a new tab)
Learn more about how to make calls to the ChatGPT APIs using the openai library.ChatGPT API Intro (opens in a new tab)
Learn how to use ChatGPT features using the LangChain library.ChatGPT API with LangChain (opens in a new tab)
Learn about adversarial prompting include defensive measures.Adversarial Prompt Engineering (opens in a new tab)