Kehotteiden elementit

Kehotteen Elementit

Kun tutustut yhä useampiin esimerkkeihin ja sovelluksiin kehotesuunnittelun avulla, huomaat, että tietyt elementit muodostavat kehotteen.

Kehote voi sisältää minkä tahansa seuraavista elementeistä:

Ohje - tietty tehtävä tai ohje, jonka haluat mallin suorittavan

Konteksti - ulkoinen tieto tai lisäkonteksti, joka voi ohjata mallia tuottamaan parempia vastauksia

Syötetiedot - syöte tai kysymys, johon haluamme saada vastauksen

Lopputuloksen haluttu muotoilu - tyyli tai formaatti, jossa haluamme saada lopputuloksen

Kaikkia neljää elementtiä ei tarvitse sisällyttää jokaiseen kehotteeseen, sillä muotoilu riippuu suoritettavasta tehtävästä. Käsittelemme konkreettisempia esimerkkejä myöhemmin tässä oppaassa, jotta voit ymmärtää paremmin, miten näitä elementtejä voidaan käyttää erilaisissa tehtävissä ja sovelluksissa.